„Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno–szkoleniowego” - OKS 2022