Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Agnieszka Górska

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

 

Zastępcy Dyrektora:

 • Małgorzata Urbańska

sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

 • Działem Świadczeń Rodzinnych,
 • Działem Nadzoru i Kontroli,
 • Działem Opieki nad Dzieckiem,
 • Działem Informatyki,
 • Zespołem ds. Pieczy Zastępczej,
 • Klubem „Senior+”,
 • Zespołem ds. Obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

 • Jolanta Perkowska

sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

 • Działem Świadczeń Społecznych,
 • Działem Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego,
 • Działem Pomocy Instytucjonalnej,
 • Działem Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
 • Zespołami Pracowników Socjalnych,
 • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.

 

Główny księgowy – Jadwiga Stanisława Sianko

Główny Księgowy zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka i realizuje zadania wynikające z tego tytułu, a określone w odrębnych przepisach. Główny Księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad Działem Finansowo-Księgowym.