Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

|

UWAGA! - dane teleadresowe zostały zmienione z dniem 1.12.2021 r.
Aktualne dane znajdują się na stronie MOPR w zakładce Kontakt (Link)

Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok – siedziba Ośrodka

 

Godziny pracy:

poniedziałek - 8:00 – 17:00

wtorek - piątek - 7:30 – 15:30

 

sekretariat

 tel.: 85 879 - 7950 faks: 85 879 - 7951

e-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl

Dział Świadczeń Społecznych

tel.: 85-678-31-05, 85-678-31-06, 85-678-31-17, 85-678-31-10

Dział Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego

tel.: 85 678-31-19

Dział Pomocy Instytucjonalnej

tel.: 85 678-31-14

Dział Opieki Nad Dzieckiem

tel. 85 879-79-87, 85 879 79 86

Dział Kadr i Administracji

tel.: 85 678-31-13

Dział Nadzoru i Kontroli

tel.: 85 678-31-18

Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok

tel.: 85 678-31-21

Stanowisko ds. zamówień publicznych

tel.: 85 678-31-23

Dział Informatyki

tel.: 85 678-31-07

Inspektor ochrony danych

tel.: 85 678-31-20

 

Klepacka 18, 15-634 Białystok

 Godziny pracy:

poniedziałek - 8:00 – 17:00

wtorek - piątek - 7:30 – 15:30

Obsługa klienta:

poniedziałek - 8:00 – 16:45

wtorek - piątek - 7:30 – 15:15

 

Dział Świadczeń Rodzinnych

e-mail: dsr@mopr.bialystok.pl

 

Kontakt telefoniczny z Działem Świadczeń Rodzinnych:

Informacja w sprawie: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

85-748-98-59

Kancelaria / fax 
email

85-748-98-48 
dsr@mopr.bialystok.pl

Dłużnik Alimentacyjny

85-748-98-51

Weryfikacja

i nienależnie pobrane świadczenia  

świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

85-748-98-43 
85-748-98-44 
85-748-98-52 
85-733-03-10

Dodatki Mieszkaniowe

dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

85-742-29-20 
85-742-29-25

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

tel.: 85 654-48-77, 85 743-54-37

Kasa

tel.: 85-748-98-42

Obsługa klienta:

poniedziałek - piątek  10:00 – 13:00

Włókiennicza 7, 15-464 Białystok

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Włókiennicza 7, 15-464 Białystok

e-mail: oik@mopr.bialystok.pl

tel: 85 879 79 46, 85 879 79 47, 85 879 79 48


Godziny pracy:

Czynny całodobowo we wszystkie dni tygodnia  Biała 13/33, 15-434 Białystok

Klub Seniora

tel.: 85 654-48-79

Zespół ds. Asysty Rodzinnej

tel.: 85 688-63-90, 85 688-63-91

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

tel.: 85 741-04-96, 85-742-04-61

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 11 (ds. cudzoziemców i osób bezdomnych)

Bezdomni:  tel.:85-688-63-93, tel./faks: 85-653-73-56
            Sprawy dotyczące skierowań do Domu dla Bezdomnych: tel.: 85-688-63-92

Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, tel./faks: 85-740-60-78

Cudzoziemcy posiadający inne formy pobytu na terenie Polski są obsługiwani w Zespołach Pracowników Socjalnych Nr 1 – 8 wg miejsca zamieszkania w Białymstoku.

 

Zespoły Pracowników Socjalnych

 

ZPS Nr 1 ul. Mieszka I 8c 85 748-20-27
85 748-20-28
85 748-20-57
ZPS Nr 2 ul. Siewna 2 85 653-85-20
85 653-85-21
85 653-85-22
85 675-12-71
85 675-12-72
ZPS Nr 3 ul. Sienkiewicza 53 85 653-86-63
85 653-86-64
85 653-86-65
85 743-54-02
ZPS Nr 4 ul. Radzymińska 16 85 662-88-01
85 662-88-02
85 662-88-09
85 652-69-02
ZPS Nr 5 ul. Gen. Józefa Hallera 8 85 653-23-04
85 653-23-05
85 654-02-05
85 654-02-49
ZPS Nr 6 ul. Gen. Józefa Bema 2 85 742-29-47
85 742-29-67
85 742-29-74
85 747-03-10
85 747-03-83
ZPS Nr 7 ul. Storczykowa 5 85 652-51-78
85 654-69-76
85 654-69-77
85 654-69-78
85 661-03-21
85 661-03-22
ZPS Nr 8 ul. Swobodna 24 85 653-23-02
85 653-23-07
85 653-23-69
85 662-00-77
85 662-00-80
85 662-88-00
ZPS Nr 9 ul. Witosa 38 85 879-78-00
do
85 879-78-17
ZPS Nr 11
 d.s. bezdomnych
Obszar całego miasta
___________________________

d.s. cudzoziemców
(obszar całego miasta
ul. Biała 13/33 85 653-73-56
85 688-63-92
85 688-63-93
_______________________

85 688-63-92
85 740-60-78
85 733-08-93
Klub Seniora ul. Biała 13/33 085 6544879

 


Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj