Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać w formie pisemnej bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Malmeda 8 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, a także wnieść ustnie do protokołu w trakcie przyjęcia interesanta.

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor i Zastępcy Dyrektora przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 1400 do 1700 oraz w każdy wtorek w godzinach od 1000 do 1500.

 Termin i godzinę wizyty można ustalić w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Malmeda 8, piętro II lub telefoniczne pod nr 85 8797950

 Kierownicy komórek organizacyjnych i pozostali pracownicy Ośrodka przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Ośrodka.