2023

Lp.

Organ kontrolujący

Data kontroli

Zakres kontroli

Zalecenia

1.

Urząd Miejski w Białymstoku

21.09.2023 r.

Przyznawanie i wypłata świadczeń pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

Brak zaleceń

2.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

07.11.2023 r. – 10.11.2023 r.

Ocena przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych w okresie od 1 lipca 2022 r. do dnia kontroli.

 Wydano zalecenia

3.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

13.11.2023 r. – 31.12.2023 r.

Kontrola dokumentacji finansowej oraz realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia grantowego zgodnie z zapisami § 9 umowy nr DSG/0521 z dnia 23.11.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

Brak zaleceń