2021

Organ kontrolujący

Data kontroli

Zakres kontroli

Zalecenia

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

10.07.2021  r. – 24.09.2021 r.

Posiłek w szkole i w domu

Wydano zalecenia

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

18.08.2021 r.

Realizacja zadania określonego w umowie o wsparcie realizacji zadania powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu

Wydano zalecenia

Urząd Miejski w Białymstoku

23.09.2021 r.

Realizacja przez MOPR z zakresu gminnego programu osłonowego

Wydano zalecenia

Podlaski Urząd Wojewódzki  w Białymstoku

20.12.2021 r. – 21.12.2021 r.

Ocena przyznawania i wypłacania jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł na podstawie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli

Wydano zalecenia