2018

Jednostka kontrolowana

Data kontroli

Zakres kontroli

Zalecenia

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Świerkowa 9

25.06.2018 r.

Zasady i tryb przebywania mieszkańców poza domem

Wydano zalecenia

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203

07.09.2018 r.

Skarga z dnia 14.08.2018 r. złożona przez DZ, AZ i LM oraz skarga z dnia 23.08.2018 r. złożona przez WM.

Wydano zalecenia

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Białymstoku, ul. Wiktorii 14

07.12.2018 r.

Prowadzenie planu pomocy dziecku umieszczonemu w RDD Nr 2

Brak zaleceń