2023

Lp.

Jednostka kontrolowana

Data kontroli

Zakres kontroli

Zalecenia

1.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. dr Ireny Białówny przy ul. Ciepłej 4 w Białymstoku

21.03.2023 r. – 31.03.2023 r.

Zapewnienie przez wychowawców prawidłowej opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce.

Wydano zalecenia

2.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jedynka” przy ul. Sukiennej 5 w Białymstoku

17.04.2023 r. – 21.04.2023 r.

Sporządzanie diagnozy psychofizycznej oraz opracowywanie planu pomocy dziecku w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Wydano zalecenia

3.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203 w Białymstoku

 

08.05.2023 r. – 16.05.2023 r.

Zapewnienie mieszkańcom DPS bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Wydano zalecenia

4.

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 10 MOPR w Białymstoku przy ul. Białej 13/33

13.06.2023 r. – 16.06.2023 r.

Badanie stopnia wykonania poleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej kontroli doraźnej w Zespole Pracowników Socjalnych Nr 10 MOPR w Białymstoku przy ul. Białej 13/33 w dniach 05 – 20.05.2022 r., której temat obejmował prawidłowość i terminowość realizacji zadań dot. udzielania pomocy finansowej cudzoziemcom.

Brak zaleceń

5.

Fundacja „DIALOG” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ks. Abramowicza 1

03.07.2023 r. – 07.07.2023 r.

Realizacja zadania publicznego pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno – szkoleniowego” zleconego Fundacji „DIALOG” na podstawie umowy Nr W/UD/DSP/1684/UM BIAŁYSTOK/2022 z dnia 22.12.2022 r., realizowanego w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Brak zaleceń

6.

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku przy ul. Proletariackiej 8

10.07.2023 r. – 14.07.2023 r.

Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku, na terenie Miasta Białegostoku” zleconego Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących na podstawie umowy Nr W/UD/DSP/1513/UM BIAŁYSTOK/2020 z dnia 29.12.2020 r., realizowanego w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. w zakresie zapewnienia mieszkańcom domu środków czystości i higienicznych.

 

Brak zaleceń

7.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza  „Dom pod Modrzewiem” przy ul. Andrzeja Boboli 5 w Białymstoku

04.09.2023 r. – 08.09.2023 r.

Zapewnienie małoletnim wychowankom w ciąży warunków pobytu odpowiednich do ich potrzeb oraz stałej opieki psychologicznej i ginekologiczno – położniczej w placówce opiekuńczo – wychowawczej w okresie od 01.01.2022 r. do dnia kontroli.

Brak zaleceń

8.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Radość” przy ul. 11 Listopada 6A/1 w Białymstoku

25.09.2023 r. – 29.09.2023 r.

Zasady postepowania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej od 01.01.2022 r. do dnia kontroli.

Wydano zalecenia