2019

Jednostka kontrolowana

Data kontroli

Zakres kontroli

Zalecenia

1.

Rodzina zastępcza prowadzona przez Panią A.Z. zam. ul. (…) w Białymstoku

27.03.2019 r.

Pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej.

Brak zaleceń

2.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku,
ul. Baranowicka 203

6-7.06.2019 r.

Zasady i tryb przebywania mieszkańców poza DPS.

Wydano zalecenia

3.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jedynka” w Białymstoku,
ul. Słonimska 8

10.10.2019 r.

Prowadzenie planów pomocy dziecku umieszczonemu w placówce.

Wydano zalecenia

4.      

Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku, ul. Orla 6A

30.12.2019 r.

Prowadzenie planów pomocy dziecku umieszczonemu w placówce.

Wydano zalecenia