2020

Jednostka kontrolowana

Data kontroli

Zakres kontroli

Zalecenia

1.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Świerkowa 9

05.08.2020 r. – 14.08.2020 r.

Organizacja i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Świerkowej 9 w Białymstoku, w odniesieniu do zarzutów podniesionych w skargach złożonych przez pracowników Placówki.

Wydano zalecenia

2.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Świerkowa 9

10.12.2020 r. – 11.01.2021 r.

Zachowanie reżimu sanitarnego mającego na celu przeciwdziałanie COVID – 19.

Właściwa organizacja pracy
w trakcie trwania pandemii i w czasie wzrostu zachorowań w DPS.

Zabezpieczenie pracowników
w środki ochrony osobistej.

Wydano zalecenia