Program „Dostępny samorząd - granty”

PROGRAM „Dostępny samorząd - granty”realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

Logo Funduszy Europejskich programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz Flagi Polski i Unii Europejskiej

logo pfronBialystok logo 2020 pl RGB lowres

Miasto Białystok realizuje zadanie publiczne pod nazwą:
Dostosowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Cel programu:
Celem niniejszego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami, szczególnie z niepełnosprawnościami w obszarach: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym.

Środki własne: 651 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 249 999,00 zł
Całkowity koszt zadania: 900 999,00 zł