Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

 

Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc 
w Rodzinie

Program Psychologiczno-Terapeutyczny jest pogłębieniem i rozwinięciem działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego. Istota Programu Psychologiczno-Terapeutycznego polega na uruchomieniu zmian pozwalających na lepszą adaptację społeczną i optymalny poziom funkcjonowania w życiu codziennym.

Organizacja:
Zajęcia odbywają się:
o w warunkach wolnościowych 
o w Areszcie Śledczym w Białymstoku

Czas trwania:
Przewidziany czas realizacji programu to 10 tygodni. Zajęcia odbywają się raz 
w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają 3 godziny dydaktyczne.