Program Korekcyjno-Edukacyjne dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Program Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie


Program jest skierowany do osób używających przemocy do osiągania własnych celów. Podstawowym założeniem programu jest pomoc jego uczestnikom w powstrzymaniu się od dalszego stosowania przemocy domowej oraz trening konstruktywnych zachowań.

Organizacja:
Zajęcia odbywają się:
- w warunkach wolnościowych 
- w Areszcie Śledczym w Białymstoku

Czas trwania:
Przewidziany czas realizacji programu to 15 tygodni. Zajęcia odbywają się raz 
w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają 3 godziny zegarowe.