Program Korekcyjno-Edukacyjne dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie


Program jest skierowany do osób używających przemocy do osiągania własnych celów. Podstawowym założeniem programu jest pomoc jego uczestnikom w powstrzymaniu się od dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz trening konstruktywnych zachowań.

Organizacja:
Zajęcia odbywają się:
o w warunkach wolnościowych 
o w Areszcie Śledczym w Białymstoku

Czas trwania:
Przewidziany czas realizacji programu to 15 tygodni. Zajęcia odbywają się raz 
w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają 4 godziny dydaktyczne.