Program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców miasta Białegostoku