„Budowa wewnętrznych instalacji: dedykowanej elektrycznej niskiego napięcia oraz strukturalnej w budynku mieszkalno-administracyjnym „G” przy ul. Włókienniczej 7 w Białymstoku.”

Przedmiot zamówienia „Budowa wewnętrznych instalacji: dedykowanej elektrycznej niskiego napięcia oraz strukturalnej w budynku mieszkalno-administracyjnym „G” przy ul. Włókienniczej 7 w Białymstoku.”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.3.32.2023
Termin składania ofert 2023-12-29
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Łukasz Łapuć, w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska.

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj