„Usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ”

Przedmiot zamówienia „Usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.3.2.2023
Termin składania ofert 2023-02-21
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Paulina Gałecka , w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj