„Przeprowadzenie szkolenia z Dialogu Motywującego z elementami superwizji dla pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”.

Przedmiot zamówienia „Przeprowadzenie szkolenia z Dialogu Motywującego z elementami superwizji dla pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.3.15.2022
Termin składania ofert 2022-11-02
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu : w sprawach merytorycznych: Aneta Kowalewska, w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska.

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj