„Przeprowadzenie superwizji z wykorzystaniem metody Dialogu Motywującego dla pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Przedmiot zamówienia „Przeprowadzenie superwizji z wykorzystaniem metody Dialogu Motywującego dla pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.3.20.2023
Termin składania ofert 2023-09-26
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Aneta Kowalewska, w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj