„Dostawa mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Przedmiot zamówienia „Dostawa mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.3.27.2023
Termin składania ofert 2023-12-05
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Magdalena Urban, w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj