„Przeprowadzenie szkolenia z Dialogu Motywującego z elementami superwizji - kontynuacja - dla ok. 17 pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Przedmiot zamówienia „Przeprowadzenie szkolenia z Dialogu Motywującego z elementami superwizji - kontynuacja - dla ok. 17 pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.3.11.2023
Termin składania ofert 2023-05-22
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Aneta Kowalewska , w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj