„ Świadczenie usług pocztowych w zakresie realizacji przekazów pocztowych ze świadczeniami pieniężnymi z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń osłonowych oraz świadczeń pieniężnych w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi świadczeniami na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Przedmiot zamówienia „ Świadczenie usług pocztowych w zakresie realizacji przekazów pocztowych ze świadczeniami pieniężnymi z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń osłonowych oraz świadczeń pieniężnych w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi świadczeniami na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.1.12.2022
Termin składania ofert 2023-01-10
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Dorota Renberg , w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska.

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj