„Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, w zakresie modernizacji i przebudowy budynku położonego w Białymstoku przy ul. Białej 13/33”

Przedmiot zamówienia „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, w zakresie modernizacji i przebudowy budynku położonego w Białymstoku przy ul. Białej 13/33”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.3.22.2.2023
Termin składania ofert 2023-10-09
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Łukasz Łapuć, w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj