:„Przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Przedmiot zamówienia :„Przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.3.6.2024
Termin składania ofert 2024-04-11
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Paulina Gałecka, w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj