„Usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Przedmiot zamówienia „Usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.1.4.2024
Termin składania ofert 2024-03-01
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Paulina Gałecka, w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj