„Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla dzieci ukraińskich objętych opieką tymczasową i dzieci polskich umieszczonych w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów tymczasowych i zastępczych”

Przedmiot zamówienia „Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla dzieci ukraińskich objętych opieką tymczasową i dzieci polskich umieszczonych w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów tymczasowych i zastępczych”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.3.12.2023
Termin składania ofert 2023-05-29
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu : w sprawach merytorycznych: Aneta Kowalewska, w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj