„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku .”

Przedmiot zamówienia „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku .”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.1.8.2023
Termin składania ofert 2023-12-27
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Mariola Suchowierska-Stasiak, w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj