„Przebudowa i rozbudowa budynku, położonego w Białymstoku przy ul. Białej 13/33, o klatkę schodową wraz z dodatkowymi robotami w zakresie instalacji elektrycznej”

Przedmiot zamówienia „Przebudowa i rozbudowa budynku, położonego w Białymstoku przy ul. Białej 13/33, o klatkę schodową wraz z dodatkowymi robotami w zakresie instalacji elektrycznej”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.1.10.2022
Termin składania ofert 2023-01-30
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Magdalena Zubrzycka, w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska.

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj