„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Przedmiot zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.3.16.2023
Termin składania ofert 2023-08-01
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu : w sprawach merytorycznych: Łukasz Łapuć, w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj