Zamówienia publiczne

Dostępne: 86 wyników ze wszystkich kategorii.

„Przeprowadzenie superwizji z wykorzystaniem metody Dialogu Motywującego dla pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Data utworzenia: 2023-09-21

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-09-26

„Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki dla pracowników i emerytów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz dwóch wycieczek integracyjnych dla uczestników Klubu „Senior+”

Data utworzenia: 2023-09-15

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-09-20

„Dostawa środków czystości do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Data utworzenia: 2023-08-10

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-08-17

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Data utworzenia: 2023-07-26

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-08-01

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”,

Data utworzenia: 2023-06-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-07-04

„Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla dzieci ukraińskich objętych opieką tymczasową i dzieci polskich umieszczonych w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów tymczasowych i zastępczych”

Data utworzenia: 2023-05-22

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-05-29

„Przeprowadzenie szkolenia z Dialogu Motywującego z elementami superwizji - kontynuacja - dla ok. 17 pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Data utworzenia: 2023-05-16

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-05-22

„Dostawa bonów okolicznościowych w formie elektronicznych kart podarunkowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”.

Data utworzenia: 2023-04-28

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-05-09

„Przeprowadzenie szkolenia – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kursu podstawowego dla ok. 15 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Data utworzenia: 2023-03-29

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-04-05

„Przeprowadzenie szkolenia – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kursu podstawowego dla ok. 15 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Data utworzenia: 2023-03-22

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-03-28