Zamówienia publiczne

Dostępne: 106 wyników ze wszystkich kategorii.

:„Przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Data utworzenia: 2024-04-05

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-04-11

„Remont pokrycia dachowego oraz uszkodzonego parapetu wraz z pracami towarzyszącymi w budynku położonym w Białymstoku przy ul. Klepackiej 18”

Data utworzenia: 2024-04-03

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-04-18

„Świadczenie usług poligraficznych w zakresie drukowania druków na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Data utworzenia: 2024-03-18

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-03-25

„Usługi ochrony na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Data utworzenia: 2024-03-08

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-03-14

„Usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Data utworzenia: 2024-02-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-03-01

„Usługi ochrony na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Data utworzenia: 2024-02-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-02-22

„ Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.”

Data utworzenia: 2024-02-01

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-02-09

„Dostawa biletów komunikacji miejskiej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Data utworzenia: 2024-01-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-02-01