„Świadczenie usługi teleopieki na rzecz osób starszych zamieszkujących na terenie Miasta Białegostoku”

Przedmiot zamówienia „Świadczenie usługi teleopieki na rzecz osób starszych zamieszkujących na terenie Miasta Białegostoku”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.1.4.2023
Termin składania ofert 2023-02-17
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Wiesława Milewska-Bąk, Agnieszka Cichońska , w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj