„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu dachu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, przy ul. Klepackiej 18”

Przedmiot zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu dachu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, przy ul. Klepackiej 18”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.3.22.1.2023
Termin składania ofert 2023-10-04
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Łukasz Łapuć, w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj