,,Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Przeciwdziałania Wypaleniu Zawodowemu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku"

Przedmiot zamówienia ,,Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Przeciwdziałania Wypaleniu Zawodowemu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku''
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.3.25.2022
Termin składania ofert 2022-12-07
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Paulina Gałecka w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj