Roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczenia kuchni w mieszkaniu chronionym położonym w Białymstoku przy ul. Białówny 1/1

Przedmiot zamówienia Roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczenia kuchni w mieszkaniu chronionym położonym w Białymstoku przy ul. Białówny 1/1
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.3.24.2023
Termin składania ofert 2023-11-03
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Łukasz Łapuć, w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj