„Dostawa środków czystości do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

Przedmiot zamówienia „Dostawa środków czystości do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia ZP.26.3.15.2023
Termin składania ofert 2023-08-17
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Magdalena Urban, w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

https://moprbialystok.ezamawiajacy.pl


Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj