Postępowania

W związku z wprowadzeniem obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  oraz wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku od 2021 r.  wdrożyło  Platformę Zakupową Marketplanet, która będzie podstawowym i jedynym  narzędziem umożliwiającym Wykonawcom składanie ofert na drodze elektronicznej w  postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, a także umożliwi  Wykonawcom składanie ofert na drodze elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych o wartości niżej niż 130 000 złotych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

 

Wejście na platformę poprzez link:

https://moprbialystok.ezamawiajacy.pl

Poniżej znajdują się odnośniki do prowadzonych postępowań: