Dostawa biletów komunikacji miejskiej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Dostawa biletów komunikacji miejskiej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZP.26.1.2.2020
Termin składania ofert 2020-02-11
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Magdalena Urban; w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj