Świadczenie usług pocztowych w zakresie realizacji przekazów pocztowych ze świadczeniami pieniężnymi z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń pieniężnych w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi świadczeniami na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Świadczenie usług pocztowych w zakresie realizacji przekazów pocztowych ze świadczeniami pieniężnymi z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń pieniężnych w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi świadczeniami na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Typ zamówienia Usługi społeczne
Nr zamówienia ZP.26.1.10.2021
Termin składania ofert 2022-01-07
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Dorota Renberg, w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska.

Wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://moprbialystok.ezamawiajacy.pl 


Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj