Usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZP.26.3.26.2020
Termin składania ofert 2020-12-23
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Karolina Czerwińska; w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj