Usługi pogrzebowe na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Usługi pogrzebowe na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZP.26.3.28.2020
Termin składania ofert 2020-12-29
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Dorota Renberg, w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj