Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZP.26.3.12.2020
Termin składania ofert 2020-08-06
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Jerzy Pietrowicz; w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj