Budowa instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Włókienniczej 7

Przedmiot zamówienia Budowa instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Włókienniczej 7
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZP.26.1.4.2019
Termin składania ofert 2019-11-04
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w kwestiach merytorycznych: Magdalena Ubran, nr tel. 678 31 26; w kwestiach proceduralnych: Beata Kwiatkowska, tel. 85 678 31 23.

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj