Dostawa bonów okolicznościowych w formie elektronicznych kart podarunkowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Dostawa bonów okolicznościowych w formie elektronicznych kart podarunkowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZP.26.3.24.2020
Termin składania ofert 2020-12-03
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Karolina Czerwińska; w sprawach proceduralnych: Beata Kwiatkowska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj