Usługi grupowego ubezpieczenia na życie osób zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz członków ich rodzin.

Przedmiot zamówienia Usługi grupowego ubezpieczenia na życie osób zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz członków ich rodzin.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZP.26.1.6.2020
Termin składania ofert 2020-06-30
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w kwestiach proceduralnych: Beata Kwiatkowska, w kwestiach merytorycznych: Katarzyna Murawska

Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj