Koordynator

Koordynator do spraw dostępności

Dariusz Sokołowski – starszy pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Biała 13/33,
Zespół Pieczy Zastępczej (I piętro)
tel. 85 879 77 63
e-mail:  dsokolowski@mopr.bialystok.pl

Zadania Koordynatora dostępności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.),
  3. Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. Przygotowanie sprawozdania dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  5. Monitorowanie działalności komórek organizacyjnych działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

Zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Dostępności (link do pobrania znajduje się pod artykułem)

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnienu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696