Instrukcja korzystania z BIP

Wskazówki jak poruszac sie po naszym serwisie
Miejscem pierwszej selekcji danych jest menu z lewej strony. Tu umiejscowione sa glówne kategorie. Klikajac na którys z  odnosników zostana  Panstwo automatycznie przerzuceni na wybrana podstrone. W tresci wiadomosci znajdziecie Panstwo odsylacze do innych podstron naszego serwisu.

Rejestr zmian
Kazda dodana informacja jest automatycznie dodawana do listy nowych informacji. Kazda edycja artykulu jest odnotowywana. Dokonane zmiany znajduja sie w menu: Historia strony, jesli sie ono nie pojawia oznacza to, ze strona po pierwszym wprowadzeniu nie byla edytowana.

Co to jest dokument urzedowy?
Dokumentem urzedowym w rozumieniu ustawy jest tresc oswiadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub zlozona do akt sprawy.


Feedback

Podaj wynik działania matematycznego:

Anuluj